SARAJEVO, 15. augusta (FENA) – Na NATO vježbi u TK 1.300 učesnika iz BiH i 30 država svijeta

Bosna i Hercegovina će u septembru biti domaćin NATO EADRCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe “Bosna i Hercegovina 2017”, koja će biti izvedena od 24. do 29. septembra na području Tuzlanskog kantona, a zajednički je organiziraju Ministarstvo sigurnosti BiH i Euroatlantski koordinacijski centar za reagovanje na katastrofe (EADRCC). Continue reading “SARAJEVO, 15. augusta (FENA) – Na NATO vježbi u TK 1.300 učesnika iz BiH i 30 država svijeta”