Održane radionice za studente učesnike civilne NATO vježbe “Bosna i Hercegovina 2017”

U okviru vježbe upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda ”Bosna i Hercegovina 2017”  danas su vršene posljednje pripreme na lokacijama gdje će se narednih dana izvoditi terenske vježbe.

Pored timova za spašavanje iz 34 zemlje, na vježbi učestvuje i 20 studenata žurnalistike i sigurnosti, sa 5 javnih univerziteta u BiH, i to iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i Mostara.

Tokom trajanja vježbe za studente će biti upriličene radionice i praktične vježbe, kroz koje će im biti predstavljeni ciljevi vježbe i civilna uloga NATO-a u pomoći u slučajevima prirodnih nesreća i katastrofa.  Također će biti upoznati sa taktikama postupanja različitih timova, u slučajevima kriznih situacija, ulogom medija u kriznim situacijama i povezanosti i očekivanoj podršci.

Studenti su tokom trajanja vježbe uključeni u rad timova za komunikacije, gdje će sa glasnogovornicima nadležnih istitucija kroz praktične vježbe  imati priliku da se upoznaju sa radom u slučaju prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda. Učešeće u planiram vježbama će zasigurno pomoći studentima u usvajanju novih znanja i vještina, posebno u postuanju u kriznim situacijama, kakve su Bosnu i Hercegovinu zadesile 2014. godine.