Zvizdić daje punu podršku NATO vježbi na području TK

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić daje punu podršku NATO vježbi koja se održava na području Tuzlanskog kantona od 24. do 29. septembra, a čiji je domaćin Bosna i Hercegovina.

Ovo je sedamnaesta po redu NATO vježba o upravljanju posljedicama elementarnih nepogoda, a prva koja će se upriličiti u BiH i zbog toga ima veliki značaj – saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Navodi se da činjenica da će u vježbi učestvovati 1.300 osoba, od kojih 600 međunarodnih, svrstava ovu vježbu u do sada po obimu najveću NATO vježbu od početka održavanja.

Dajući punu podršku ovakvim vidovima osposobljavanja, predsjedavajući Zvizdić je rekao da internacionalni karakter ove vježbe doprinosi jačanju sistema međusobne koordinacije i u potpunosti je u interesu građana.

Naglasio je i da će razmjena iskustava u slučaju prirodnih i drugih nesreća unaprijediti djelovanje svih službi i omogućiti kvalitetan odgovor na moguće katastrofe.

Ovogodišnja vježba je dio projekta Partnerstvo za mir i zajednički je organiziraju Ministarstvo sigurnosti BiH i Euroatlantski koordinacijski centar za reagovanje na katastrofe, a uključene su i Federalna i kantonalne uprave civilne zastite, Republička uprava Civilne zaštite  Republike Srpske, Odjel javne sigurnosti Brčko Distrikta, Oružane snage BiH i druge institucije i organi na nivou BiH i nižim nivoima vlasti, navedeno je iz Vijeća ministara BiH.