OBAVIJEST ZA MEDIJE Vježba upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda “BOSNA I HERCEGOVINA 2017”


U ZAJEDNIČKOJ ORGANIZACIJI NATO EUROATLANSKOG CENTRA ZA KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI U PRUŽANJU ODGOVORA (EADRCC) I MINISTARSTVA SIGURNOSTI BiH

Tuzla, 25.-29. Septembar 2017.

VJEŽBA – POZADINA, SCENARIO I ZEMLJE UČESNICE

Vježba upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda „BOSNA I HERCEGOVINA 2017“ održavat će se u okolini Tuzle, BiH, od 25. do 29. septembra 2017. godine. Cilj vlježbe je da se poboljša interoperabilnost međunarodnih aktivnosti u pružanju odgovora na elementarne nepogode.

Ovu će vježbu zajednički izvršiti Ministarstvo sigurnosti BiH i NATO Euroatlanski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC).

Ovo je EADRCC-ova 17. vježba o upravljanju posljedicama elementarnih nepogoda, a prva koja će se upriličiti u BiH.

Odluka da se vježba odnosi na poplave i zemljotres zasnovana je na geološkim i ekološkim izazovima sa kojima se suočava BiH.

Nakon elementarnih nepogoda u 2014. Bosna i Hercegovina je zatražila pomoć od Euroatlanskog centra za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC) kako bi se suočili sa posljedicama poplava i klizišta koji su devastirali veliki dio zemlje. Više od 40 zemalja i nekoliko međunarodnih organizacija su pružile pomoć.

Na poziv Ministarstva sigurnosti, NATO je u julu 2014. godine poslao svoj tim za civilna pitanja. Civilni tim NATO-a preporučio je da se međunarodne obuke i vježbe održe u Bosni i Hercegovini kako bi se povećala međusobna operativnost između različitih strana koje pružaju pomoć u operacijama spašavanja od katastrofa.

Ovakav scenario za ovogodišnju vježbu EADRCC pod nazivom “BOSNA I HERCEGOVINA 2017” će omogućiti sticanje prakse u međunarodnoj saradnji te ojačati mogućnost timova iz različitih zemalja da efikasno rade zajedno, što podrazumijeva široku lapezu aktivnosti i uključuje spašavanje iz vode, potrage u urbanim područjima, medicinske timove te spašavanje i zaštitu od hemijskog, biološkog, radioaktivnog i nuklearnog oružja, kao i timove za dekontaminaciju.

Na vježbi u Tuzli će učestvovati približno 1200 osoba iz 34 zemlje savezničkih i partnerskih nacija. Otprilike polovina osoblja uključenog u vježbu će biti iz zemlje domaćina Bosne i Hercegovine. Doprinos za vrijeme vježbe će uključivati planiranje i evaluaciju, timove za hitne odgovore i posmatrače.

Većina zemalja učesnica će angažovati civilne učesnike u vježbi. Neke države će osigurati timove sa vojnim statusom.

Učestvovanje međunarodnih organizacija, međunarodnih tijela i nevladinih organizacija

Nekoliko međunarodnih organizacija i tijela biće uključeno u vježbu EADRCC-a 2017. godine.

 • Posljednjih godina NATO je razvio izvrsnu saradnju sa Ujedinjenim nacijama i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama, uključujući i Evropsku uniju, kroz saradnju u brojnim aktivnostima i operacijama pomoći u slučaju katastrofa. Postoje mnogi primjeri za našu saradnju, kao što je odgovor na zemljotres u Pakistanu 2005. godine, poplave širom Evrope, uključujući u Bosni i Hercegovini 2014. i Albaniji 2015., šumskim požarima u Izraelu 2016. godine i šumskim požarima u Crnoj Gori 2017. godine.
 • Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (UNOCHA) sudjelovaće dajući svoj doprinos zajedničkoj operativnoj slici međunarodne pomoći. Za vježbu će se također uspostaviti “Koordinacijski centar za operacije na licu mjesta” (OSOCC) koji se temelji na UNOCHA modelu i posadom osoblja koje pružaju savezničke i partnerske nacije.
 • Evropska unija će učestvovati u vježbi slanjem oficira za vezu iz Evropskog koordinacijskog centra za odgovor u “Koordinacijski centar za operacije na licu mjesta” (OSOCC).
 • EUFOR je sudjelovao u procesu planiranja i pružiće antenske poglede visoke rezolucije na pogođenom području na mjestu vježbanja.
 • Osim toga, u procesu planiranja vježbe učestvovalo je više međunarodnih organizacija i tijela, a koji će biti predstavljeni u Tuzli: Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), Centar za izvrsnost upravljanja kriza i odgovor na katastrofe (CMDR COE) Zajednički centar za izvrsnost CBRN (JCBRN COE), Brigada jugoistočne Evrope (SEEBRIG), Inicijativa za pripremu i sprječavanje katastrofa za jugoistočnu Evropu (DPPI SEE) i nevladine organizacije “Save the Children” i Crveni krst Bosne i Hercegovine.
 • Četiri grupe NATO-a za civilno planiranje hitnih slučajeva također će učestvovati zajedno sa civilnim stručnjacima NATO-a: Grupa za civilnu zaštitu (CPG), Grupu za industrijske resurse i komunikacijske usluge (IRCSG), Zajednička zdravstvena poljoprivredna i prehrambena grupa (JHAFG) te Transportna grupa (TG).
 • Glavni štab NATO-a u Sarajevu je pridonio planiranju i to će ključna podrška u provođenju vježbe. Uz logističku podršku, Glavni šta NATO-a u Sarajevu će voditi obuku o zaštiti civila za vrijeme trajanja vježbe.

Neki od ključnih dijelova vježbe

 • Prije praktičnog terenskog vježbanja, započeće se sa vježbom komandnog stanja pomoću tehnologije virtualne stvarnosti kako bi se provjerio protok informacija među učesnicima.
 • “BOSNA I HERCEGOVINA 2017” pružiće mogućnost upotrebe telemedicinskog sistema za povećanje medicinske pomoći na licu mjesta, zahvaljujući daljinskom angažovanju medicinskih stručnjaka iz različitih država. S raspoloživim terenskim telemedicinskim setovima, medicinsko osoblje na licu mjesta moći će se vratiti i dobiti savjete medicinskih stručnjaka iz hitnih bolnica u drugim zemljama kroz različite komunikacijske kanale, uključujući satelite. Ove telemedicinske sposobnosti razvijene su u okviru programa NATO-a Nauka za mir i sigurnost (SPS) i biće testirane u vježbi.
 • Vježba o zaštiti civila u složenoj izvanrednoj situaciji također će se po prvi put ponuditi vojnim i civilnim učesnicima. Ovaj važan modul obuke razvijen je od strane Glavnog štaba NATO-a u Sarajevu i osoblja NATO-a za žene, mir i sigurnost u saradnji s UNOCHA-om, UNICEF-om i nevladinom organizacijom Save the Children.
 • “BOSNA I HERCEGOVINA 2017” pružiće priliku da prvi put ispita višegodišnji projekt izgradnje kapaciteta na zapadnom Balkanu na području hitnih intervencija. Ovaj projekt podržava Nauka za mir i sigurnost (SPS) NATO-a i naziva se “Komandni sistem nove generacije u slučaju incidenta”. U toku vježbe će biti testirani od strane timova zemalja učesnica. Projekt vode Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bivša jugoslavenska Republika Makedonija[1] i Crna Gora, te podržavaju zemlje partnera na zapadnom Balkanu za uspostavu komandnog sistema za incidente koji olakšava koordinaciju među prvim odgovorima u slučaju katastrofa.
 • Kao i prethodnih godina, vježba će uključivati ​​i simuliranu upotrebu društvenih medija u hitnim slučajevima s ciljem pružanja pravovremenih osnovnih informacija javnosti.
 1. OSOBLJE KOJE ĆE UČESTVOVATI U VJEŽBI:

Pored timova za hitne situacije koji dolaze iz zemlje domaćina Bosne i Hercgovine, 19 zemalja će takođe poslati svoje timove za odgovor na hitne situacije:

 1. Armenija;
 2. Austrija;
 3. Azerbejdžan;
 4. Bjelorusija;
 5. Bugarska;
 6. Hrvatska;
 7. Finska;
 8. Gruzija;
 9. Italija;
 10. Crna Gora;
 11. Pakistan;
 12. Rumunija;
 13. Srbija;
 14. Slovenija;
 15. Španija;
 16. Makedonija;
 17. Turska;
 18. Ukrajina; i

 

Zemlje koje šalju osoblje za planiranje i evaluaciju kao i posmatrače:

 1. Belgija;
 2. Češka Republika;
 3. Francuska;
 4. Njemačka;
 5. Norveška;
 6. Švedska;
 7. Velika Britanija;
 8. Albanija;
 9. Grčka (posmatrači);
 10. Mađarska (posmatrači);
 11. Irak (posmatrači);
 12. Japan (posmatrači);
 13. Jordan (posmatrači);
 14. Holandija (posmatrači);
 15. Tunis (posmatrači)
 16. NATO-v EUROATLANSKI CENTAR ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI KOD PRUŽANJA BRZOG ODGOVORA NA ELEMENTARNE NEPOGODE (EADRCC): OPŠTE INFORMACIJE

 Evroatlanski centar za koordinaciju aktivnosti kod pružanja brzog odgovora na elementarne nepogode (EADRCC) je NATO-v glavni mehanizam za pružanje pomoći civilima u evroatlanskom području.

Aktivan je tokom cijele godine, operativan 24 sata dnevno i uključuje 29 NATO-vih zemalja Alianse te sve partnerske zemlje.

Centar koristi sistem posredovanja u koordinaciji aktivnosti proisteklih kako iz potraživanja tako i ponuda pomoći, koje uglavnom potiču od nepogoda koje je uzrokovala priroda ili ljudski faktor.

Ovo je 17. po redu međunarodna praktična vježba koju je od 2000. godine organizovao i realizovao EADRCC.

Spisak ranije održanih vježbi:

 

 1. KORISNI LINKOVI

EADRCC-ova web stranica: www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52057.htm

Scenario vježbe „Bosna i Hercegovina 2017“

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_02/20170201_20170201-BiH-eaddrcc-lead-in-scenario.pdf

Ministarstvo sigurnosti BiH: http://bih2017.msb.gov.ba