Vježba za upravljanje posljedicama EADRCC-a “BOSNA I HERCEGOVINA 2017.”

Euro-atlantski Centar za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC) organizovat će terensku vježbu za upravljanje posljedicama kriznih situacija pod nazivom  “BOSNA I HERCEGOVINA 2017.” od 25. do 29. septembra 2017., u i oko grada Tuzle. Vježbu su zajednički organizovali EADRCC i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Vježba će zvanično biti otvorena 25. septembra. Glavna terenska vježba će biti održana 27. i 28. septembra.

Na događaju će sudjelovati više od 1.200 učesnika iz 34 NATO savezničke i partnerske zemlje.

U vježbi će sudjelovati ekipe iz 19 savezničkih i partnerskih zemalja u NATO koje su opremljene za odgovor na katastrofe. Također, 15 drugih zemalja trebalo bi sudjelovati slanjem osoblja koje će učestvovati u vježbi ili slanjem posmatrača.

NATO i partnerske zemlje vježbaju mehanizme za reagovanje u situacijama katastrofe koje imaju za cilj poboljšati njihovu sposobnost efikasne saradnje u hitnim situacijama. Vježba će takođe pridonijeti jačanju sposobnosti domaćina da efikasno koordinira međunarodne operacije reagovanja u slučaju katastrofe.

Izbor kombinovanog scenarija poplave i zemljotresa povezan je s tipom geoloških i ekoloških izazova sa ​​kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Nažalost, ova zemlja se već suočavala sa prirodnim katastrofama. Poplave i klizišta uništili su velike dijelove Bosne i Hercegovine 2014. godine. Više od 40 zemalja i nekoliko međunarodnih organizacija pružilo je podršku u tim kriznim trenucima. Na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH, civilni tim NATO-a bio je raspoređen u Bosnu i Hercegovinu u julu 2014. Jedna od preporuka tima bila je organizacija treninga i civilno-vojnih međunarodnih vježbi u budućnosti.

To je prilika za NATO i partnerske zemlje da poboljšaju međusobnu operativnost u širokom rasponu operacija, uključujući spašavanje od poplava, urbano pretraživanje i spašavanje i zaštitu u slučaju hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih prijetnji.

Ovo je sedamdeseta terenska vježba koju je sproveo Euro-atlantski koordinacijski centar za odgovor na katastrofe (EADRCC) od 2000. godine, a prvi put da je domaćin vježbe Bosna i Hercegovina.

Operativna baza će biti locirana u kampusu Univerziteta u Tuzli. Svi predstavnici medija koji budu pratili ovu vježbu moraju biti akreditovani.

 

 

 

 

 

Medijski aranžmani:

(Molimo da imate na umu da će dodatne prilike za medije biti objavljene kasnije, na datum koji je približan početku vježbe)

Ponedeljak, 25 septembar

10.30 – Zvanično otvaranje vježbe – Baza operacija vježbe, Tuzla

11.20 – 12.30 – Demonstracija aktivnosti i tehnička prezentacija vježbe – Baza operacija vježbe, Tuzla

12.30 – 13.00 – Zajedničko obraćanje za medije od strane NATO i Ministarstva sigurnosti BiH

Srijeda, 27. septembar i četvrtak 28. septembar

Aktivnosti terenske vježbe: Za više informacija, molimo vas da kontaktirate Bazu operacija i Informacioni centar za vježbu

Petak, 29. Septembar

11.00 – Konferencija za medije prilikom zatvaranja, Baza operacija vježbe, Tuzla

 

Akreditacije

Krajnji rok za akreditacije je 15. septembar 2017, 16:00 po lokalnom vremenu.

Informacije o procesu akreditovanja za novinare se nalaze na web stranici  http://BiH2017.msb.gov.ba ili http://www.msb.gov.ba.

Aplikacije za akreditacije se mogu dobiti putem http://BiH2017.msb.gov.ba.

Za vrijeme vježbe BOSNA I HERCEGOVINA 2017”, Informacioni centar biće operativan u bazi operacija. Predstavnici BiH vlasti će biti osoblje u Centru.

Smještaj za predstavnike medija

Predstavnici medija se pozivaju da sami organizuju aranžmane za smještaj. U prilogu je lista preporučenih hotela:

Vize

Strani državljani kojima je potrebna viza za ulazak u zemlju, pozivaju se da se obrate u najbliže diplomatsko predstavništvo Bosne I Hercegovine.

 

Upiti: 

  1. Admir MALAGIC

Portparol Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine

Tel:  +387 33 492 784;

Mob: +387 61 350 717;

E-mail: glasnogovornik@msb.gov.ba

Website: http://www.msb.gov.ba

 

Informacioni centar vježbe, Baza operacija

 

Admir MALAGIC

Tel:  +387 33 492 784;

Mob: +387 61 350 717;

E-mail: glasnogovornik@msb.gov.ba

Majda Kovač

Mob: +387 61 481 242

 

NATO Kontakt tačka:

NATO Press and Media Section

NATO Headquarters, Brussels

E-mail: moc@hq.nato.int

Tel: +32 2 707 50 35/ +32 2 707 10 10