Na Modracu simuliran hemijski incident, spašavani ljudi iz jezera

Na području grada Tuzle, te općina Lukavac i Živinice i danas su u toku vježbe spašavanja ljudi, imovine i životinja, u okviru NATO-ove vježbe ˝Bosna i Hercegovina 2017˝. Na lokaciji jezera Modrac simulirana je jedna od vježbi, koja se ticala spašavanja ljudi iz saobraćajne nesreće, paralelno sa hemijskim incidentom i nesrećom u žičari.

Continue reading “Na Modracu simuliran hemijski incident, spašavani ljudi iz jezera”

U NATO-ovoj vježbi u Tuzli simuliran zemljotres, a u Lukavcu hemijski incident

Continue reading “U NATO-ovoj vježbi u Tuzli simuliran zemljotres, a u Lukavcu hemijski incident”